Szukaj:
Kwestionariusz odkrywania mocnych stron

ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Książka dla nauczyciela. Klasa 1
ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Książka dla nauczyciela. Klasa 2
ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Książka dla nauczyciela. Klasa 3
Program - klasa 1
Program – klasa 2
Program – klasa 3
Przewodnik dla nauczyciela (pogram, rozkład, scenariusze) – klasa 2
Przewodnik dla nauczyciela (program, rozkład, scenariusze) – klasa 1
Ramowy program terapii – klasa 3
Rozkład materiału z planem wynikowym klasa 3
Arkusz diagnozy ucznia klasy 3. Ortograffiti z Bratkiem
Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – klasa 1
Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – klasa 2
Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – klasa 3
Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu – materiały pomocnicze
Ocena rodzicielska poziomu przygotowania dziecka do szkoły, materiał teoretyczny
Ocena rodzicielska poziomu przygotowania dziecka do szkoły, prezentacja
Ocena rodzicielska poziomu przygotowania dziecka do szkoły, wskazówki profilaktyczno-terapeutyczne
Pomiar pedagogiczny (diagnoza – klasa 1 - uczeń)
Pomiar pedagogiczny (diagnoza – klasa 1 – instrukcja)
Pomiar pedagogiczny (diagnoza – klasa 1 – nauczyciel)
Pomiar pedagogiczny (diagnoza – klasa 2 - nauczyciel)
Pomiar pedagogiczny (diagnoza – klasa 2 – instrukcja)
Pomiar pedagogiczny (diagnoza – klasa 2 – uczeń)
Edukacja wczesnoszkolna 1. Karty sprawdzające
Edukacja wczesnoszkolna 2. Karty sprawdzające
Edukacja wczesnoszkolna 3. Karty sprawdzające
Karty pracy domowej
Alfabet demonstracyjny
Niewyspane dzieci
Prezentacje multimedialne na lekcje
szkoła podstawowa , tom 1, cz. 1
Prezentacje multimedialne na lekcje
szkoła podstawowa , tom 1, cz. 2
Prezentacje multimedialne na lekcje
szkoła podstawowa , tom 2, cz. 1
Prezentacje multimedialne na lekcje
szkoła podstawowa , tom 2, cz. 2
Prezentacje multimedialne na lekcje
szkoła podstawowa , tom 3, cz. 1
Prezentacje multimedialne na lekcje
szkoła podstawowa , tom 3, cz. 2
Prezentacje multimedialne na lekcje
szkoła podstawowa , tom 1
Ortograffiti. Bajki terapeutyczne.
Poczytaj Bratkowi
Poczytaj Bratkowi - dyplom
Poczytaj Bratkowi - koperta
Podróże Bratka. Odcinek 1. Dlaczego warto być wyspanym
Podróże Bratka. Odcinek 2. Dlaczego warto nieść pomoc potrzebującym
Śpiewające głoski. Teksty piosenek
Scenariusze
lekcji

szkoła podstawowa , tom 1, cz. 1
Scenariusze
lekcji

szkoła podstawowa , tom 1, cz. 2
Scenariusze
lekcji

szkoła podstawowa , tom 2, cz. 1
Scenariusze
lekcji

szkoła podstawowa , tom 2, cz. 2
Scenariusze
lekcji

szkoła podstawowa , tom 3, cz. 1
Scenariusze
lekcji

szkoła podstawowa , tom 3, cz. 2
Scenariusze
lekcji

szkoła podstawowa , tom 1
Scenariusz programu „Poczytaj Bratkowi”
Scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klas I-III
Scenariusze (pełna wersja) – klasa 3
Scenariusze Ortograffiti z Bratkiem kl. 1. Nowa edycja
Scenariusze Ortograffiti z Bratkiem kl. 1. Nowa edycja
Scenariusze Ortograffiti z Bratkiem kl. 2. Nowa edycja
Scenariusze Ortograffiti z Bratkiem kl. 2. Nowa edycja
Scenariusze Ortograffiti z Bratkiem kl. 3. Nowa edycja
Scenariusze Ortograffiti z Bratkiem kl. 3. Nowa edycja
Edukacja wczesnoszkolna. Ortograffiti 1. Słucham z Bratkiem
Edukacja wczesnoszkolna. Ortograffiti 2. Słucham z Bratkiem
Edukacja wczesnoszkolna. Ortograffiti 3. Słucham z Bratkiem
Projekty Ortograffiti dla klas I-III

Śpiewnik Bratka – śpiewające głoski