Szukaj:
Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Pisownia wyrazów z ę; en; em; ą; om. Część 8. Szkoła ponadpodstawowa
Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Pisownia wyrazów z rz niewymiennym. Część 2. Szkoła ponadpodstawowa
Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
Pomiar pedagogiczny - arkusz oceny
Pomiar pedagogiczny - instrukcja
Pomiar pedagogiczny – karty pracy – klasa 1
Pomiar pedagogiczny – karty pracy – klasa 2
Pomiar pedagogiczny – karty pracy – klasa 3
Pomiar pedagogiczny – narzędzia oceny – klasa 1
Pomiar pedagogiczny – narzędzia oceny – klasa 2
Pomiar pedagogiczny – narzędzia oceny – klasa 3
Sprawdzian znajomości reguł pisowni
Czytanie ze zrozumieniem (słownictwo z ch–h, ą–ę, ji–ii)
Czytanie ze zrozumieniem (słownictwo z rz–ż, ó–u)
Scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych