Szukaj:
Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Pisownia wyrazów z ch, h. Część 7. Szkoła ponadpodstawowa
 • autorzy: Jolanta Studnicka
Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Pisownia wyrazów z ę; en; em; ą; om. Część 8. Szkoła ponadpodstawowa
 • autorzy: Jolanta Studnicka
Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Pisownia wyrazów z rz niewymiennym. Część 2. Szkoła ponadpodstawowa
 • autorzy: Jolanta Studnicka
Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach. Część 3. Szkoła ponadpodstawowa
 • autorzy: Jolanta Studnicka
Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Pisownia wyrazów z rz wymiennym. Część 1. Szkoła ponadpodstawowa
 • autorzy: Jolanta Studnicka
Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Pisownia wyrazów z u, ó. Część 6. Szkoła ponadpodstawowa
 • autorzy: Jolanta Studnicka
Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Pisownia wyrazów z ż niewymiennym. Część 5. Szkoła ponadpodstawowa
 • autorzy: Jolanta Studnicka
Zeszyt ćwiczeń ORTOGRAFFITI. Pisownia wyrazów z ż wymiennym. Część 4. Szkoła ponadpodstawowa
 • autorzy: Jolanta Studnicka
Kwestionariusz rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
 • format: pdf
 • rozmiar: 517.16 KB
Pomiar pedagogiczny - arkusz oceny
 • format: pdf
 • rozmiar: 156.38 KB
Pomiar pedagogiczny - instrukcja
 • format: pdf
 • rozmiar: 223.33 KB
Pomiar pedagogiczny – karty pracy – klasa 1
 • format: pdf
 • rozmiar: 345.84 KB
Pomiar pedagogiczny – karty pracy – klasa 2
 • format: pdf
 • rozmiar: 347.13 KB
Pomiar pedagogiczny – karty pracy – klasa 3
 • format: pdf
 • rozmiar: 346.55 KB
Pomiar pedagogiczny – narzędzia oceny – klasa 1
 • format: pdf
 • rozmiar: 372.28 KB
Pomiar pedagogiczny – narzędzia oceny – klasa 2
 • format: pdf
 • rozmiar: 374.42 KB
Pomiar pedagogiczny – narzędzia oceny – klasa 3
 • format: pdf
 • rozmiar: 373.87 KB
Sprawdzian znajomości reguł pisowni
 • format: docx
 • rozmiar: 82.36 KB
Czytanie ze zrozumieniem (słownictwo z ch–h, ą–ę, ji–ii)
 • format: exe
 • rozmiar: 133.70 MB
Czytanie ze zrozumieniem (słownictwo z rz–ż, ó–u)
 • format: exe
 • rozmiar: 135.35 MB
Scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • format: pdf
 • rozmiar: 150.25 KB